قیمت طلا و ارز بصورت انلاین

کجا سکه بفروشیم،نحوه خرید و فروش سکه،قیمت سکه،قیمت نیم سکه غیر بانکی

قیمت طلا و ارز بصورت انلاین

کجا سکه بفروشیم،نحوه خرید و فروش سکه،قیمت سکه،قیمت نیم سکه غیر بانکی

(سایت دانلود مقاله )-–310

يكشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹ ق.ظ


----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع […]


- –310

نمودار2-1: میزان صیدماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری 1371 تا1390 )(سالنامه آماری شیلات،1390). نمودار 2-2: میزان ضریب چاقی ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری ،رضوی صیاد،1371 تا1390 ) نمودار 2-3: فراوانی طول چنگالی ماهی سفیددر سواحل ایرانی دریای خزر (سالهای بهره برداری ،رضوی صیاد،1371 تا1390 ) 2-1-5-عوامل محیطی و تاثیر آن بر صید و مهاجرت ماهی سفید در حوزه جنوب غربی دریای خزر دریای خزر، به عنوان زیستگاه منحصربه فرد و عمده ماهی سفید، در طی قرن جاری متحمل تغییرات اکولوژیک و مدیریتی گشته است، که یکی از تبعات چنین تغییراتی، تغییر در ترکیب و اجزای اکوسیستم شکننده دریایی است(امینیان فتیده و همکاران،1387). این تغییرات، باعث بروز تغییراتی در وضعیت زیستی، مهاجرت و به تبع آن، میزان صید ماهیان سفید میشود(قلیاف،2002). یکی از عوامل مهم در زیستگاه گزینی جانداران، بررسی ارتباط بین ویژگیهای جاندار و نوع محیط مورد نظر است که جاندار در آن به سر میبرد، که در این بین میزان دما و زمان مهاجرت به عنوان عوامل کلیدی از اهمیت بسزایی در رسیدگی جنسی و زمان تخمریزی در ماهیها برخوردار میباشد. مطالعات متعددی نشان داده که ورود ماهی سفید به رودخانه برای تکثیر طبیعی تابع عوامل زیادی از جمله درجه حرارت آب، اکسیژن، pH آب وجریانات دریایی که عمدتا تحت تاثیر باد بوده، میباشد. در صورت مساعد بودن شرایط ذکر شده ماهیانی که از نظر رسیدگی جنسی در مرحله 4 رسیدگی هستند شروع به مهاجرت به سمت رودخانه میکند. دما از مهمترین عوامل محیطی موثر در تخمریزی ماهیان سفید میباشد. در نیمه اول اردیبهشت، شرایط محیطی به گونهای است که شرایط برای مهاجرت با موفقیت کامل ماهی سفید نیست. دلیل این امر بالا رفتن دمای آب و شرایط جوی میباشد. در سواحل ایران، تجمع و پراکندگی این ماهی به شدت وابسته به شرایط فیزیکی از قبیل درجه حرارت، جریان های دریایی و مواد غذایی است(شفیعی ثابت و همکاران،1387؛غنی نژاد،1372). شروع تخمریزی این ماهیان از در دمای 8 درجه سانتیگراد شروع شده و اوج تخمریزی این ماهی در دمای15-13 درجه سانتیگراد میباشد(برگ،1965). محققان در مطالعات دیگر به این نتیجه رسیدن که مهاجرتهای تولیدمثلی به سمت رودخانه در دمای 6 تا 22 درجه سانتی گراد اتفاق می افتد ( کولیو،1991) اوج کوچ گری ماهی سفید دریای خزر به سپیدرود و احتمالاً رودخانه های دیگر در بخش جنوبی دریای خزر در دهه اول فروردین ماه، هنگامی که دمای آب11 درجه سانتی گراد است صورت می گیرد(خوال،1376). از دیگر عوامل محیطی تاثیرگذار بر مهاجرت و صید ماهیان سفید، جنس بستر میباشد که بسته به نوع نژاد ماهی ، ماهی مهاجر زمستانه که به گیاه دوست  ( Phytophilic  )  معروف است معمولا روی  ساقه های نرم  و کلا روی گیاه تخمریزی می کنند اما ماهی مهاجر بهاره بسترهای سنگی و سنگلاخی را انتخاب می کند و به سنگ دوست (   lithophilic) معروف هستند.  ماهی ماده معمولا شکم خود را به سنگریزه ها و سنگهای کف بستر می مالد با این کار فشار بر روی تخمدان وارد می کند و با این کار مقداری از تخم های خود را از مجرای تناسلی خارج می کند در این هنگام ماهی نر نیز خود را به ماده نزدیک کرده و حرکاتی شبیه ماهی ماده انجام می دهد ضمن  این کار اسپرم را از مجرای تناسلی خود بطرف بیرون  میریزد در این زمان تلاقی اسپرم و تخمک باعث لقاح و تشکیل تخم می گردد. این در حالیست که محیط طبیعی مهاجرت و تخمریزی این ماهیان در شرایط نرمال و مساعد خود باشند ولی درحال حاضر اکثر رودخانه های محل تولید مثل طبیعی ماهی سفید  تحت تاثیر انواع دخالتهای انسانی می باشند که باعث بروز انواع آلودگیها، تخریب و تغییر در اکوسیستم رودخانه ها شده است(صمدانی و همکاران،1388). ذخایر ماهیان پائیزه در گذشته بسیار چشمگیر بوده است، لیکن به دلیل از بین رفتن محلهای طبیعی تخمریزی، ذخایر آن به حداقل مقدار رسیده، اکنون سالانه فقط چندید هزار مهاجر پائیزه به تالاب انزلی مهاجرت می نمایند، و ذخایر مهاجران بهاره بیش از 90% از کل ذخایر ماهیان سفید را تشکیل میدهند. اگرچه شیلات ایران در خصوص بازسازی ذخایر  ماهی سفید اقدامات مفیدی انجام داده لیکن لازم است در ارتباط با میزان تکثیر مصنوعی و احیای محلهای طبیعی تخمریزی و همچنین بهبود شرایط صید و صیادی و کاهش صید بی رویه و غیر استاندارد اقدامات موثرتری را به مرحله اجرا بگذارد. در غیر اینصورت ذخایر ماهی سفید در سالهای آینده کاهش خواهد یافت. 2-1-6-مروری بر مطالعات انجام شده(پیشینه تحقیق) مهدی یوسفیان(1378)، ، مراحل مختلف تکامل تخمدان ماهی کفال پوزه باریک (Liza saliens) از نظر ریخت شناسی و بافت شناسی، مورد مطالعه و مقایسه قرار دادند. برای این منظور طی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بیش از یکصدو پنجاه عدد ماهی کفال از پره های صیادی در سواحل جنوبی دریای خزر تهیه و تکامل و رشد گناد آنها براساس پارامترهای ظاهری و بافتی مرحله بندی شدند. نتایج نشان داده، حداکثر شاخص گنادوسوماتیک در مرحله پنجم و دقیقا قبل از تخم ریزی در ماهی به ثبت رسید. عقیلی و همکاران(1380)، گزارش داد، بیشترین میزان صید در واحد تلاش برای ماهی کفال پوزه باریک 18/0 کیلوگرم بود. دامنه سنی ماهی کفال پوزه باریک صید شده در خلیج گرگان1 الی 6 سال بوده و ترکیب سنی3 سال، بیشترین تعداد (6/48 درصد) از صید ماهی کفال پوزه باریک را شامل می شود. ماهی کفال پوزه باریک صید شده در خلیج گرگان دارای طولهای 11 الی 34 سانتی متر بوده و حداکثر فراوانی طولی آن در کلاسه (20-19) سانتی متری که حدود 25 درصد از صید این گونه را شامل می شود. دامنه تغییرات وزنی ماهی کفال پوزه باریک بین 360-20 گرمی بوده است که بیشترین فراوانی وزنی صید شده در وزن 220 گرمی قرار داشته و وزن نهایی 180 الی 240 گرم بیش از 50 درصد از صید فراوانی وزنی این گونه را شامل می شود. بیشترین میزان صید این ماهی در آبان ماه بوده است و دارای اوج دیگری نمی باشد. پاتیمار (2003) به بررسی بعضی از خصوصیات بیولوژیکی کفال پوزه باریک در آب های میانکاله گرگان پرداخت. در این تحقیق ، سن، رشد و تولید مثل کفال پوزه باریک در طول یکسال 2003 – 2001 مورد بررسی قرار گرفت . بالاترین گروه سنی در جمعیت ماهیان صید شده ، برای ماهیان نر 6 سال و برای ماهیان ماده 7 ساله مشاهده شد. میانگین رشد هر دو نوع جنس کفال مورد نظر، حدود 478/2 برای نرها و 545/2 برای ماده ها بوده که بیشتر از 40% رشد را نشان داده اند. شاخص GIS به طور میانگین در جنس ماده 973/5 و برای نرها 996/1 بوده است. هوتوس(2003) به مطالعه پارامترهای سن، رشد کفال طلائی در تالاب مسولونگی(یونان)، پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین طولی مجموع 1048 نمونه صید شده این گونه، 59-9 سانتی متر و رنج سنی آن ها در حدود 8-0 سال بوده است. همچنین اغلب ماده ها در رنج سنی 8-7 سال بودند. فضلی و همکاران،(1383)، به بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال طلائی در حوضه جنوبی دریای خزر پرداختند. در این مطالعه صید و صید در واحد تلاش سالهای 83- 1370 الی 81-1380 و همچنین شاخص های مهم زیستی شامل: طول، وزن و سن کفال طلائی طی سالهای 80 الی 1379 و 81 الی 1380 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مطابق افزایش تلاش صیادی ، میزان صید و صید در واحد تلاش کفال طلائی افزایش یافته ولی شاخص های زیستی تغییری را نشان ندادند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ذخایر این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد. عبدالملکی و همکاران(1383)، به ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 – 1382 در مناطق انزلی، کیاشهر، نوشهر، بابلسر و ترکمن، پرداختند. کل صید انواع ماهیان استخوانی حدود 5/15 هزار تن برآورد شد که صید کل ماهی سفید 8477 تن برآورد گردید. میانگین طول چنگالی ماهی سفید برابر7/36±1/6سانتیمتر و دامنه طولی ماهیان صید شده تـوسـط شـرکتهـای تعـاونـی پـره از 21 تا 69 سـانتـیمتـر و دامنه سنی نیز از 1 تا 8 سال با میانگین 82/3±37/1 سال بود. گروه های سنی 4، 3 و 5 ساله در مجموع 87 درصد از ترکیب سنی را بخود اختصاص دادند. عبدالملکی و همکاران(1384)، به بررسی زیست سنجی ماهی سیم حوضه جنوبی دریای خزر، پرداخت. نتایج این بررسی نشان داده،متوسط طول،وزن و سن این ماهی بترتیب3/3± 7/21 سانتی متر، 88/99± 2/191 گرم و91/ 0±72/2سال بوده است. عبدالملکی(1385)، به بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر در طی ده سال1379-1369 پرداخته و میزان بیوماس ماهی سفید را با سالهای 1350 مورد مقایسه قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داده که میانگین بیوماس ماهی سفید در ده سال ذکر شده، 22750 بوده که نسبت به سال 1350 بیش از 17 درصد افزایش یافته است. از طرفی به دلیل برداشت بیش از حداکثر محصول قابل برداشت، بعلاوه پایین آمدن وزن بچه ماهیان رها سازی شده و کاهش ضریب بازگشت، باعث گردیده ذخیره ماهی سفید طی سالهای 1377 و 1378 روند کاهشی داشته باشد. عبدالملکی(1386)، ساختار جمعیت و وضعیت صید ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از ترکیبی از دادههای فراوانی طولی و دادههای طول در سن که از طریق نمونه برداریهای ماهانه از صید تجاری به دست آمده، مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داده که میزان صید ماهی سفید حدود 5/43% از صید کل ماهیان استخوانی را شامل میشد. گروههای سنی 3، 4، 5 ساله (از بین گروههای سنی 8-1 ساله از نمونهها)، مجموعا 8/85% ترکیب سنی را به خود اختصاص دادند. دادههای حاصل از تحقیق حاصل حاکی از این است که رشد ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در مقایسه با سالهای قبل روند کاهشی داشته که به نظر میرسد از آثار تکثیر مصنوعی طی 20 سال اخیر و عدم بهگزینی مولدان به هنگام تکثیر مصنوعی باشد. گلشاهی و مرادنژاد(1387)، به منظور بررسی روند مهاجرت ماهی سفید، به نمونه برداری 40 روزه طی سالهای87-86، در رودخانه گهرباران پرداختند. نتایج نشان داد که تعداد مولدین نر، بیشتر از دو برابر مولدین ماده،و میانگین طولی ماده بیشتر از نرها بود. از طرفی بیشترین مهاجرت و بالاترین میزان تخمریزی در دهه دوم(نیمه اول فروردین ماه)، بوده است. شفیعی ثابت و همکاران(1387)، خصوصیات بافتی تخمدان ماهی سفید دریای خزر در استان گیلان تخمدان 64 عدد ماهی سفید پس از صید، جهت بررسی های بیولوژیکی، پارامترهایی همانند طول، وزن بدن، وزن گناد و مراحل رسیدگی جنسی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد روند تغییرات تدریجی شاخص وزن گناد ماهی سفید ماده در طول دوره نمونه برداری نشان داد که شاخص وزنی گناد در ماه بهمن دارای روند افزایش تدریجی بود و در طول ما ه های اسفند و فروردین افزایش معنی داری را از خود نشان داد و پس از آن مقدار به طور ناگهانی افت نمود. امینیان فتیده و همکاران(1387)، به تعیین مراحل رسیدگی جنسی ماهی سفید از طریق بررسیهای زیستی و بررسیهای بافتی اندام جنسی در بخش جنوبی دریای خزر، پرداخت. میزان رسیدگی جنسی بر اساس روش 6 مرحلهای مورد مطالعه قرار گرفت، به این ترتیب که ماهیان ماده در فصل اسفند ،مرحله چهارم، فصل فروردین، مرحله پنجم، فصل اردریبهشت، مرحله پنجم، در بیشترین میزان خود قرار داشتند. ولی نرها در تمامی ماههای اسفند، فروردین، اردیبهشت دارای مرحله جنسی چهارم و پنجم یا ششم غیرفعال بودهاند. صمدانی و همکاران(1388)، به بررسی تنوع و پراکنش انواع گونه ماهیان استخوانی(سفید، کپور دریایی، کفال، شگ ماهی، سوف و سیاه کولی) در اعماق کمتر از ده متر در حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از شاخص صید به ازای تلاش و ساختار جمعیت از جمله طول کل و وزن وسن در سال 86-1385 پرداختند. عملیات نمونه برداری در 5 منطقه با استفاده از دام گوشگیر صورت پذیرفت. در مجموع از تعداد 227 قطعه ماهی صید شده، ماهی کپور دریایی32 قطعه بوده که میزان صید 5/0 قطعه در هر تلاش، میانگین طولی7± 6/ 31سانتی متر، میانگین وزنی6/242± 5/379 گرم و میانگین سنی 4-2 ساله را به خود اختصاص داده است.

نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** فضلی و همکاران،(2008) به بررسی فاکتورهای طول، وزن و سن ماهی کفال طلائی طی سال های 2005-1991 پرداخته است. نتایج نشان داده که میانگین طول، وزن و سن ماهی کفال طلائی طی 14 سال مورد مطالعه افزایش یافته، بطوریکه میانگین طول از 18 به 61 سانتی متر، وزن از 50 به 2500 گرم و سن از 3 سال به 11 سال افزایش یافته است. همچنین سن 5 سال، بیشترین فراوانی را در طول 14 سال مورد مطالعه داشته است. حسینی و همکاران(1389)، در تحقیقی به بررسی پارامترهای رشد و شاخص های بیولوژیک ماهی سفید در سواحل جنوبی دریای خزر پرداخت. طول چنگالی مجموع 1096 عدد ماهی سفید نمونه برداری شده بین 4/54- 2/13 سانتیمتر بود. نتایج حاصله نشان داد که میانگین طول کل ماهیان 75/5±03/39 سانتیمتر و میانگین وزن کل ماهیان 5/379±8/815 گرم بود. بیشترین درصد ماهی ها مربوط به گروه سنی 4 ساله بودند. عقیلی و محمدی(1390)، به بررسی میزان صید، ترکیب سنی و طولی ماهی سفید در خلیج گرگان پرداخت. نتایج نشان داد، ترکیب صید ماهی سفید 3/17% بوده است. همچنین بیشترین فراوانی ماهی سفید در گروه سنی 4 ساله بود. بعلاوه کلاسه طولی 41-27 سانتیمتر حدود 60% از صید ماهی سفید را شامل گردید. بیشترین میزان صید در ماههای اسفند و فروردین بوده و بیش از 90% از کل صید ماهی سفید را شامل گردید. افرایی و همکاران(2010)، به مطالعه میزان سن و رشد ماهی سفید در حوزه جنوبی دریای خزر، در سال های 2007 – 2006 پرداخت. در این مدت میزان طول چنگالی ماهی سفید از 21 به 58 سانتی متر و وزن از 104 گرم به 2450 گرم افزایش یافته است. گروه سنی نمونه های برداشته شده در حدود صفر تا 9 ساله بود که در هر دو جنس، سن4 سال بیشترین فراوانی را داشته اند. دریانبرد(1391)، به مطالعه برخی از شاخصهای بیولوژیکی ماهیان استخوانی طی سالهای 90-89، در سواحل جنوبی دریای خزر پرداخت. این مطالعه با اهداف: تعیین ترکیب گونه ای، طولی، وزنی و سنی ماهیان استخوانی، تعیین روند تغییرات پارامترهای زیستی نظیر: طول، وزن و ترکیب سنی، محاسبه و تعیین پارامترهای رشد و مر گ و میر ماهیان استخوانی مهم و اقتصادی (ماهی سفید، کفال طلائی و کپور)، پرداخت. نتایج نشان داده که ماهی سفید و کفال طلائی در این دو سال بیش از 85 درصد از ترکیب صید را دارا بودند. در سالهای 90ـ1389 و 91ـ1390 میانگین (± انحراف معیار) طول چنگالی ماهی سفید به ترتیب 1/6±8/38 و 4/6±3/38 سانتیمتر و وزن کل ماهی سفید به ترتیب 9/381±9/780 و 4/393±2/749 گرم محاسبه شد. فضلی و همکاران(1391)، با استفاده از شاخص های ارزیابی صید بیش از حد، ضریب چاقی و وزن نسبی طی یک دوره طولانی مدت(1390 -1370) در سواحل ایرانی دریای خزر به بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید پرداختند. سه شاخص صید شامل 100% ماهیان صید شده بالغ باشند، فراوانی ماهیان با طول مطلوب 100% باشد و فراوانی مولدین بزرگ 40% -30% از کل صید باشد، به عنوان شاخص های ساختاری معقولانه ذخیره در نظر گرفته شوند. نتایج نشان داد که ضریب چاقی و وزن نسبی، فراوانی طولی ماهی سفید طی سالهای 1370 تا 1390 روند کاهشی داشته است. گرجیان و همکاران(2012)، به بررسی سن و رشد ماهی سفید دریای خزر در سال 2011 پرداخت. حدود 200 نمونه به صورت تصادفی از سواحل مورد نظر برداشته شده بود. نمونه ها پس از زیست سنجی و بیومتری، دارای دامنه طولی 7/54 – 1/37 سانتی متر و دامنه وزنی 1658- 400 گرم بوده است.در این تحقیق نرها با گروه سنی 2ساله و ماده ها در گروه سنی 3 ساله، بیشترین فراوانی را داشته اند. صداقت و همکاران(2013)، به مطالعه و تعیین پارامترهای سن، طول و وزن ماهی کپور معمولی در حوزه جنوبی دریای خزر پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده، دامنه سنی، طولی و وزنی ماهی مورد نظر به ترتیب، 8-1 ساله، 35/50-23 سانتی متر، 28/8423-245 گرم بوده است. همچنین گروه سنی 4 سال بالاترین و گروه سنی 1 سال کمترین تعداد را در نمونه برداری به خود اختصاص دادند. در مطالعات گذشته وضعیت پارامترهای رشد، سن وصید ماهی ماهی سفید مورد ارزیابی قرار گرفت. ولی تا بحال در خصوص تاثیرات پارامترهای مهمی همچون جنس بستر، باد، pH، دما، اکسیژن و دیگر پارمترهای محیطی در سواحل جنوب غربی دریای خزر مورد بررسی قرار نگرفت. در این تحقیق نتیجه بدست آمده نشان از تاثیر واضح دمای آب و شرایط تلاطم دریا، تاثیر صید قانونی و غیر قانونی و شرایط بیولوژی بر مهاجرت و صید ماهی سفید میباشد. فصل سوم مواد و روش کار 3-1-مواد وسایل مورد نیاز به منظور نمونهبرداری و بررسی آزمایشگاهی نمونههای ماهی سفید از ابزار و تجهیزات متعددی در دو محیط بررسیهای میدانی و آزمایشگاهی استفاده گردید. 1- تور پره 2- تخته بیومتری با دقت 1 میلی متر 3- ترازوی دیجیتالی با دقت 1/0 گرم 4- پنس 5- قیچی 6- کاردک آزمایشگاه 7- دماسنج با دقت 1 درجه سانتیگراد 8- لوپ 9- لام و لامل 3-2- نحوه صید و نمونهبرداری صید ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید در سواحل ایران به روش محاصرهای (پره) در سه استان گلستان، مازندران و گیلان عموما از20 مهرماه هر سال آغاز و تا 15 فروردین سال بعد ادامه دارد. نمونهبرداری از ماهیان بصورت تصادفی همزمان با آغاز صید ماهیان در سواحل جنوب غربی دریای خزر واقع در مناطق رامسر، تنکابن، نشتارود و میانهاله آغاز گردید. این پروژه در 5 ماه از تاریخ 16آبان سال 1392 الی 20 فروردین 1393 صورت گرفت. نمونهبرداری به صورت هر دو هفته یکبار و در هر مرحله 50 قطعه ماهی سفید در گروههای طولی-سنی مختلف انتخاب شد. برای صید گونه مورد نظر از تورهای پره(محاصرهای) با چشمه 33 میلی متری مورد استفاده قرار می گیرد. استقرار تورهای پره با چشمه 33 میلی متر و عمق تور ریزی 20 متر، در طول 5 ماه در 3 ایستگاه(شرکت تعاونی ظفر نشتارود، اتحاد میانهاله، شهید شیرودی رامسر) انجام شد. اساس کار برمبنای صید مجاز توسط اداره شیلات انجام گرفت و مدت استقرار تورها در آب به شرایط اقلیمی، توپوگرافی، دسترسی به محل صید، مطلوب بودن صید و مناطق جغرافیایی بوده است. طول و عرض تور به ترتیب 1100، 16-12 متر بوده است(کریمزاده و محمدی،1393).موقعیت ایستگاهها با استفاده از جی پی اس مشخص گردید. طول چنگالی ماهیان با دقت 1 میلیمتر با استفاده از تخته زیستسنجی و وزن ماهیان با دقت 1 گرم توسط ترازوی دیجیتالی اندازهگیری شدند(لاواستو،1965). نمونهی فلس ماهیان برای تعیین سن به آزمایشگاه منتقل و پس از شستشو زیر لوپ مورد بررسی قرار گرفتند. تعیین جنسیت با استفاده از مطالعات ماکروسکوپی و به روش کالبد شکافی انجام شده است. همچنین در اواخر فصل صید از تغییرات ظاهری برای تعیین جنسیت استفاده شده است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۰۹
postef postef

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی